GeoTest_ucitele

Trojúhelník a kružnice

Konstrukce trojúhelníku – zadána nějaká kružnice či její střed, poloměr

0

Možná méně obvyklé konstrukce trojúhelníku

Konstrukce trojúhelníku – ne zcela běžné, učebnicové

0

Snadné konstrukce trojúhelníku - pro základní školu

Snadné konstrukce trojúhelníku – pro základní školu

(Rovnostranné trojúhelníky jsou ve zvláštním textu – těžší a lehčí)

0

Klasické konstrukce trojúhelníku

Základní konstrukce trojúhelníku

(Rovnostranné trojúhelníky jsou ve zvláštním textu – těžší a lehčí)

0

Rovnostranné a rovnoramenné trojúhelníky - lehké, pro ZŠ

Rovnostranné a rovnoramenné trojúhelníky
jednodušší úlohy, vhodné pro základní školu

0

Rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Rovnostranné a rovnoramenné trojúhelníky
Těžší úlohy nebo úlohy lehké, ale využívající více různých znalostí

0

Pravoúhlý trojúhelník

Pravoúhlý trojúhelník

0

Cvičné úlohy

Cvičné úlohy – ovládání GeoGebry a řešení úloh v GeoTestu – filtr C_
                      – a provedení základních geometrických konstrukcí

2
Průměr: 2 (1 vote)
Syndikovat obsah