GeoTest_ucitele

Sady úloh

Už před pár týdny jsme rozšířili GeoTest o novou funkci - zadávání sad úloh.
1
Průměr: 1 (1 vote)

Přehled úloh GeoTestu podle témat a obtížnosti

Přehled úloh GeoTestu

Připravili jsme přehled planimetrických konstrukčních úloh připravených v GeoTestu.
Je jich více než 200 a možná se v seznamu už špatně hledá. Nabízíme tedy přehled úloh rozdělený do skupin podle tématu a/nebo obtížnosti.

0

Deskriptivní geometrie, kuželosečky

Deskriptivní geometrie, kuželosečky

Úlohy z deskriptivní geometrie vznikaly po tematických celcích, takže úlohy procvičující jedno téma jsou seřazené za sebou a není je třeba podrobněji komentovat.

Zatím jsou k dispozici tato témata:

1
Průměr: 1 (1 vote)

Zobrazení

Úlohy procvičující shodná a podobná zobrazení
a konstrukce útvarů s využitím zobrazení

0

Kružnice

Konstrukce kružnic dané vlastnosti

0

Pravidelné mnohoúhelníky

Pravidelné mnohoúhelníky

Kromě úloh sestrojit rovnostranný (či rovnoramenný) trojúhelník jsme připravili skupinu navzájem podobných úloh:

0

Mnohoúhelníky

Mnohoúhelníky

0

Konstrukce trojúhelníku, které využívají shodná a podobná zobrazení

Konstrukce trojúhelníku, které využívají shodná a podobná zobrazení

0

Konstrukce trojúhelníku využívající vlastnosti podobnosti

Konstrukce trojúhelníku využívající vlastnosti podobnosti (případně stejnolehost)

0

Konstrukce trojúhelníku využívající průsečík výšek V

Konstrukce trojúhelníku využívající průsečík výšek V

Téměř u všech úloh uvádíme, že jsou vhodné pro střední školu, ale znalosti potřebné k řešení mají žáci základní školy. Podmínky (např. že jde o nekolineární body) v zadání neuvádíme.

0
Syndikovat obsah