GeoTest

Mapka používání GeoTestu

Čísla znázorňují součet počtů vyřešených úloh žáků v daném městě...
3.285715
Průměr: 3.3 (56 votes)

Přehled výsledků

Pokud GeoTest už chvíli používáte a už jste vytvořili několik skupin, mohl by se Vám hodit nástroj, který spočítá pro každého studenta zvlášť, kolik úloh měl zadáno ve všech skupinách, kolik z nich začal řešit a kolik vyřešil.
4
Průměr: 4 (7 votes)

Fórum pro učitele geometrie (a uživatele Geotestu)

...je tady: http://forum.geometry.cz/ .
4.75
Průměr: 4.8 (4 votes)

Dotazy, přání, stížnosti

Pokud Vám v Geotestu něco schází...
5
Průměr: 5 (5 votes)

GeoTest!

GeoTest je prostředí pro zadávání a řešení geometrických konstrukčních úloh.

3.5
Průměr: 3.5 (8 votes)

Prohlížení a přehledy výsledků žáků

Prohlížení výsledků žáků

Stránka s přehledem studentských řešení každé skupiny úloh je prostředím, kde najdete všechny potřebné informace.

5
Průměr: 5 (1 vote)

Jak se řeší úloha

Výběr a prohlížení úloh – Jak se řeší úloha

Úlohy už umíme najít v připraveném seznamu. Můžeme je tedy vybrat do skupiny.

Při sestavování skupiny – úkolu si úlohy, které zamýšlíte do skupiny zařadit, raději nejprve vyzkoušejte. V seznamu sice vidíte zadání, ale teprve poté, co si vyzkoušíte jejich řešení, dobře poznáte, je-li úloha pro vaše žáky snadná nebo obtížná.
Přidáno: nad modrým "informačním" čtverečkem se učitelům objevuje poznámka k úloze či jejímu řešení.

0

Dodatečná úprava vlastností skupiny

Úprava skupiny

Každou vytvořenou skupinu můžete kdykoliv upravovat.

volba skupiny

Skupinu nejprve vyberte v seznamu skupin tlačítkem Vybrat.


0

Založení a editace seznamu žáků

Vytvoření a editace seznamu žáků

Dříve než budete zadávat svým žákům úkoly v GeoTestu, musíte žáky do GeoTestu zařadit – založit jim jejich žákovské účty.

0

Vytvoření skupiny (úkolu)

Proč tam ještě nic není... aneb Jak vytvořím domácí úkol?

Zadání úkolů mají podobu tzv. SKUPIN (půjde o skupiny úloh, které mají žáci vyřešit).

Novou skupinu (úkol) založíte v hlavní učitelské stránce pomocí tlačítka "Nová skupina" ze skupiny tlačítek, která se nacházejí pod seznamem vašich skupin (nejspíš zatím prázdným).

založení skupiny

2
Průměr: 2 (1 vote)
Syndikovat obsah