Zobrazení

Úlohy procvičující shodná a podobná zobrazení
a konstrukce útvarů s využitím zobrazení

Cvičné úlohy – nácvik správné konstrukce obrazu útvaru s využitím nástrojů GeoGebry (jsou uvedené také v textu Cvičné úlohy )

2Obraz bodu ve středové souměrnosti
1008Obraz bodu v osové souměrnosti
401–403 Otočení úsečky
404–406 Otočení kružnice
407, 408Obraz kružnice v osové souměrnosti
409, 410Posunutí kružnice
411Obraz trojúhelníku ve středové souměrnosti
412, 413Posunutí trojúhelníku
414–417Obrazy přímky v posunutí, středové a osové souměrnosti
420, 421Kružnice ve stejnolehlosti
422, 423Úsečka ve stejnolehlosti
424Trojúhelník ve stejnolehlosti
426Přímka ve stejnolehlosti

Konstrukce trojúhelníků využívající zobrazení – texty trojúhelníky – podobnosttrojúhelníky – využití zobrazení

Další konstrukce (s přímými nástroji, ve variantě Zpk i bez nich):

S425Najít středy stejnolehlosti úseček
S427Najít středy stejnolehlosti kružnic
S440–442Nejkratší cesta (osové souměrnosti)
S450Čtverec (osová souměrnost)
S451Příčka útvarů s daným středem hledané příčky
S452Rovnostranný trojúhelník (otočení o 60°)
S453Příčka útvarů (stejnolehlost)
S454Příčka útvarů (posunutí)
S455Příčka útvarů (osová souměrnost)
S456, 464Čtverec (středová souměrnost)
S457, 458Pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník
S459, 461Rovnoběžník
S460Příčka útvarů (osová souměrnost)
S462Rovnoramenný trojúhelník
S463Tětiva kružnice dělená daným bodem v daném poměru
S465Čtverec (otočení)

Zpět na přehled témat

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)