Přehled úloh GeoTestu podle témat a obtížnosti

Přehled úloh GeoTestu

Připravili jsme přehled planimetrických konstrukčních úloh připravených v GeoTestu.
Je jich více než 200 a možná se v seznamu už špatně hledá. Nabízíme tedy přehled úloh rozdělený do skupin podle tématu a/nebo obtížnosti.

Přitom mnohé úlohy (většinu úloh) pochopitelně najdete zařazené v několika skupinách.
V připravených skupinách uvádíme u každé úlohy její číslo (abyste ji snáze našli v databázi úloh), symbolicky zadání a dále uvádíme, jestli jde o úlohu vhodnou pro žáky základní školy (a tím pádem i pro středoškoláky, protože ti mají mnohdy s řešením konstrukčních úloh stejné problémy jako na základní škole), nebo jestli je k jejímu řešení třeba užít nějakou "pokročilejší" poučku, konstrukci, vztah. Jde o hrubé rozdělení, údaje o obtížnosti uvádíme v seznamu úloh GeoTestu u každé úlohy mezi jejími atributy (viz text Filtry, atributy úloh ).

Značení obtížnosti:

Z ... pro základní školu (tj. pro středoškoláka by měla být spíše lehčí, ale ...)
S ... pro střední školu (tj. pro žáky základní školy je to úlohy buď obtížnější nebo je v ní využit středoškolský poznatek)

Značení v zadání úloh:

A, B, C ... jsou vrcholy
a, b, c ... délky příslušných stran
alfa, beta, ... velikosti vnitřních úhlů při vrcholech A, B, ...
e, f délky úhlopříček, e=|AC|, f=|BD| (pro mnohoúhelníky)
Sa, Sb, ... středy příslušných stran
S střed rovnoběžníku, opsané kružnice, ...
Pa, Pb, ... paty výšek na příslušné strany
T ... těžiště
V ... průsečík výšek

Typy úloh:

Cvičné úlohy ovládání GeoGebry a řešení úloh v GeoTestufiltr C_
 a základní planimetrické konstrukce
Konstrukce trojúhelníků   filtr TR_
  trojúhelníky pravoúhlé
  trojúhelníky rovnoramenné a rovnostranné
  trojúhelníky rovnoramenné a rovnostranné – lehčí
 trojúhelníky – klasické konstrukce
 trojúhelníky – klasické konstrukce – lehčí
 trojúhelníky – méně časté konstrukce
 trojúhelníky – zadané pomocí nějaké kružnice
 trojúhelníky – vlastnosti průsečíku výšek
 trojúhelníky – podobnost
 trojúhelníky – využití zobrazení
Konstrukce mnohoúhelníků   filtr MN_
 obecné
 pravidelné
 rovnoběžníky a lichoběžníky
Konstrukce kružnic   filtr KR_
Zobrazení   filtr pt_
Deskriptivní geometrie   filtr DG_
 kuželosečky filtr KU_
 Mongeovo promítání filtr MP_

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)