Deskriptivní geometrie, kuželosečky

Deskriptivní geometrie, kuželosečky

Úlohy z deskriptivní geometrie vznikaly po tematických celcích, takže úlohy procvičující jedno téma jsou seřazené za sebou a není je třeba podrobněji komentovat.

Zatím jsou k dispozici tato témata:

Kuželosečky

filtr KU_

5008–5070 konstrukce kuželosečky z daných prvků,
převažují vlastnosti tečny v bodě 
 

Mongeovo promítání

filtr MP_

4010–4019Stopníky přímky
 
4030–4039Přímka v rovině, která není promítací
4040–4049Hlavní přímky roviny, která není promítací
4050–4062Bod roviny, která není promítací
4064–4069Bod promítací roviny
4072–4075Přímka promítací roviny
4076–4081Hlavní přímky promítací roviny
4082–4090Průsečík přímky s promítací rovinou
4091–4096Průsečík přímky s rovinou
4097–4099Průsečnice rovin
 
4100–4119 a 4130–4139Spádové přímky roviny, která není promítací
4120–4129Spádové přímky promítací roviny
 
4140–4153Kolmice (v bodě roviny) k rovině, která není promítací
4154–4159Kolmice (v bodě roviny) k promítací rovině
4160–4165Rovina kolmá k přímce
4170–4182Kolmice (z bodu) k rovině
4185–4199Pata kolmice
 
4310–4313Skutečná délky úsečky
4315–4318Skutečná velikost trojúhelníku
 
4320–4326Vzdálenost bodu od roviny, která není promítací
4327–4332Vzdálenost bodu od promítací roviny
4340–4349Vynést výšku nad rovinu, která není promítací
4350–4355Vynést výšku nad promítací rovinu

Zpět na přehled témat

Průměr: 1 (1 vote)