Filtry, atributy úloh

Výběr úloh – filtry a atributy

Seznam úloh obsahuje úlohy různé obtížnosti, tématického zaměření a úlohy pro žáky různého věku a typu školy.
Základem sbírky jsou planimetrické konstrukční úlohy pro základní a střední školu. Ověřují základní pojmy a vztahy a požadují konstrukce bodů a přímek, trojúhelníků, mnohoúhelníků a kružnic.
Nejjednodušší z těchto úloh jsme zaměřili na nácvik a ověření dovednosti provádět konstrukce v programu GeoGebra.

Čísla, která vidíte v seznamu vlevo vedle zadání úlohy, mají pro orientaci v úlohách pouze vedlejší význam, netvoří souvislou posloupnost a úlohy nejsou podle nich odstupňovány. Platí pouze to, že zmíněné planimetrické úlohy mají nejnižší čísla (1–1999).
 

filtr

Pro usnadnění výběru úloh z připraveného seznamu můžete používat filtr. Ten dovolí vybírat úlohy jak podle jména (tedy části názvu), tak podle atributů.
Do pole "Jméno:" můžete zadat slovo či část textu z názvu úlohy a filtr pak vyhledá jen úlohy, které danému textu odpovídají. Text není citlivý na malá/velká písmena.

filtr dle jména filtr dle atributu

Atributy rozlišují úlohy podle jejich určení, tématu, stupně školy a obtížnosti úlohy. Jsou uvedeny drobnějším písmem vpravo nad textem úlohy. Zatím zde najdete následující možnosti:

C ... cvičné úlohy pro nácvik práce s GeoGebrou či nácvik pozorného čtení úloh
číslice ... obtížnost: 0 – zcela snadné, Z2 S1 – pro základní školu obtížnější, pro střední snadné atd.

PL ... planimetrie
PM ... promítací metody
KN ... kinematika
DG ... deskriptivní geometrie

S ... střední škola
Z ... základní škola
V ... spíše vysoká škola (tématem, nikoliv obtížností)

ZK ... základní konstrukce
TR ... úlohy o trojúhelnících
MN ... úlohy o mnohoúhelnících
KR ... úlohy o kružnicích
KU ... úlohy o kuželosečkách
pt ... úlohy na/o zobrazení v rovině

filtr-obě pole
  • Úlohy 401–427 jsou základní konstrukce shodných a podobných zobrazení a konstrukce středů stejnolehlosti, úlohy 451–463 jsou konstrukční úlohy využívající zobrazení.
  • Úlohy, které jsou označeny čtyřčíslím začínajícím 4... jsou základní konstrukce deskriptivní geometrie zaměřené na základy promítacích metod.
  • Úlohy, které jsou označeny čtyřčíslím začínajícím 5... jsou základní konstrukce deskriptivní geometrie zaměřené na konstrukci kuželoseček.
  • Úlohy, které jsou označeny čtyřčíslím začínajícím 8... jsou tématem zaměřeny spíše pro vysoké školy technického směru. Obsahují základní geometrické konstrukce kinematiky.
  • ...zpět...

     

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)