Sestava z kostek 3

Skládačka 3...

Co s tím

  • Je-li zobrazen prostorový pohled, skryjte ho – klikněte na tlačítko průměty.
  • Podle půdorysu a nárysu se pokuste navrhnout nějakou odpovídající sestavu z kostek.
  • Zobrazte prostorový pohled -- máte stejnou sestavu?
  • Máte jinou sestavu? Doplňte do 3D pohledu váš návrh a pootočením 3D pohledu porovnejte, zda půdorys a nárys odpovídají.
  • Do sestavy můžete přidat krychli rovnou ve 3D okně, ale pak se neaktualizují průměty a musíte jen otáčet 3D pohledem.
    Jiná možnost je vytvořit sestavu jako seznam (ve složených zavorkách) souřadnic LPD vrcholů kostek (v kulatých závorkách), například {(1,0,0), (0,1,1)}, v některém z volných polí pod appletem (vzor tam vidíte).


Sestava 1:  

Sestava 2:  

Sestava 3:  

Sestava 4:  

Sestava 5:  

Sestava 6:  

Sestava 7:  

Sestava 8:  

Sestava 9:  

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)